Nová definice ochrany osobních údajů

První messenger
bez uživatelských ID

Jiné aplikace mají uživatelská ID: Signal, Matrix, Session, Briar, Jami, Cwtch atd.
SimpleX ne, ani náhodná čísla.
To radikálně zlepšuje vaše soukromí.

Proč jsou uživatelská ID špatná pro soukromí? Jak funguje SimpleX? Posouzení bezpečnosti

Vytvořte si soukromé připojení

Video ukazuje, jak se spojit se svým přítelem prostřednictvím jeho jednorázového QR kódu, osobně nebo prostřednictvím QR kódu ve videu. Můžete se také připojit sdílením pozvánky.

Proč na soukromí záleží

Zachování soukromí vašich metadat — s kým mluvíte — vás chrání před:

Reklamou a cenovou diskriminací

Soukromí vám šetří peníze

Manipulací s volbami

Soukromí vám dává moc

Stíháním kvůli nevinnému sdružení

Soukromí chrání vaši svobodu

Ujistěte se, že váš messenger nemá přístup k vašim datům!

Proč je SimpleX jedinečný

#1

Máte naprosté soukromí

SimpleX chrání soukromí vašeho profilu, kontaktů a metadat a skrývá je před servery platformy SimpleX a jakýmikoli pozorovateli.

Na rozdíl od jakékoli jiné existující platformy pro zasílání zpráv nemá SimpleX žádné identifikátory přiřazené uživatelům — ani náhodná čísla.

Další informace

#2

Jste chráněni
před spamem a zneužitím

Protože na platformě SimpleX nemáte žádný identifikátor nebo pevnou adresu, nikdo vás nemůže kontaktovat pokud nesdílíte jednorázovou nebo dočasnou uživatelskou adresu, jako QR kód nebo odkaz.

Další informace

#3

Vy kontrolujete vaše data

SimpleX Chat ukládá všechna uživatelská data pouze na klientských zařízeních pomocí přenosného šifrovaného databázového formátu, který lze exportovat a přenést na jakékoli podporované zařízení.

End-to-end šifrované zprávy jsou dočasně uchovávány na přenosových serverech SimpleX, dokud nejsou přijaty, poté jsou trvale odstraněny.

Další informace

#4

Vlastníte síť SimpleX

Síť SimpleX je plně decentralizovaná a nezávislá na jakékoli kryptoměně nebo jakékoli jiné platformě kromě internetu.

SimpleX můžete použít s vašimi vlastními servery nebo s námi poskytovanými servery — a přesto se připojit k libovolnému uživateli.

Další informace

Funkce

E2E šifrované zprávy s Markdown a editací

E2E šifrované
obrázky, videa a soubory

E2E-šifrované decentralizované skupiny — pouze uživatelé vědí, že existují

Hlasové zprávy šifrované E2E

Mizící tajné konverzace

E2E šifrované
hlasové a videohovory

Přenosné šifrované ůložiště aplikace — přeneste profil do jiného zařízení

režim Inkognito —
Unikátní pro SimpleX Chat

Co dělá SimpleX soukromým

Dočasné anonymní párové identifikátory

SimpleX používá dočasné anonymní párové adresy a pověření pro každého uživatele nebo člena skupiny.

Umožňuje doručovat zprávy bez identifikátoru uživatelských profilů, což poskytuje lepší soukromí metadat než alternativy.

Klepnutím zavřete

Out-of-band
výměna klíčů

Mnoho komunikačních platforem je zranitelných vůči útokům MITM ze strany serverů nebo poskytovatelů sítí.

Aby se tomu zabránilo, aplikace SimpleX předávají jednorázové klíče mimo pásmo, když sdílíte adresu jako odkaz nebo QR kód.

Klepnutím zavřete

2-vrstvé
end-to-end šifrování

Protokol s dvojitou západkou —
zprávy OTR s dokonalým dopředným utajením a obnovení po vloupání.

NaCL kryptobox v každé frontě, aby se zabránilo korelaci provozu mezi frontami zpráv, pokud je ohroženo TLS.

Klepnutím zavřete

Ověření integrity
zprávy

Aby byla zaručena integrita, jsou zprávy postupně číslovány a obsahují kontrolní součet předchozí zprávy.

Pokud je jakákoli zpráva přidána, odstraněna nebo změněna, příjemce bude upozorněn.

Klepnutím zavřete

Další vrstva
šifrování serveru

Další vrstva šifrování serveru pro doručení příjemci, aby se zabránilo korelaci mezi přijatým a odeslaným serverovým provozem, pokud je protokol TLS ohrožen.

Klepnutím zavřete

Smíchání zpráv
ke snížení korelace

Servery SimpleX fungují jako smíšené uzly s nízkou latencí — příchozí a odchozí zprávy mají různá pořadí.

Klepnutím zavřete

Zabezpečený ověřený
přenos TLS

Pro připojení klient-server se používá pouze protokol TLS 1.2/1.3 se silnými algoritmy.

Otisk serveru a vazba kanálu zabraňují útokům MITM a replay.

Obnovení připojení je zakázáno, k zabránění útokům na relace.

Klepnutím zavřete

Volitelný
přístup přes Tor

Pro ochranu vaší IP adresy můžete přistupovat k serverům přes Tor nebo jinou transportní překryvnou síť.

Pro použití SimpleX přes Tor prosím nainstalujte Orbot aplikaci a povolte SOCKS5 proxy (nebo VPN na iOS).

Klepnutím zavřete

Jednosměrné
fronty zpráv

Každá fronta zpráv předává zprávy v jednom směru s různými adresami pro odesílání a přijímání.

Snižuje vektory útoku ve srovnání s tradičními zprostředkovateli zpráv a dostupnými metadaty.

Klepnutím zavřete

Více vrstev
odsazení obsahu

SimpleX používá odsazení obsahu pro každou šifrovací vrstvu, aby zmařil útoky na velikost zprávy.

Díky tomu vypadají zprávy různých velikostí pro servery a síťové pozorovatele stejně.

Klepnutím zavřete

SimpleX Síť

Simplex Chat poskytuje nejlepší soukromí tím, že kombinuje výhody P2P a federovaných sítí.

Na rozdíl od P2P sítí

Všechny zprávy se odesílají přes servery, což zajišťuje lepší soukromí metadat a spolehlivé asynchronní doručování zpráv, přičemž se zamezuje mnoha problémům P2P sítí.

Na rozdíl od federovaných sítí

Přenosové servery SimpleX NEUKLADAJÍ uživatelské profily, kontakty a doručené zprávy, NEPŘIPOJUJÍ se k sobě a NEEXISTUJE ŽÁDNÝ adresář serverů.

SimpleX síť

servery poskytují jednosměrné fronty pro připojení uživatelů, ale nemají žádnou viditelnost grafu síťového připojení — pouze uživatelé mají.

Simplex vysvětlení

1. Co vidí uživatel

Můžete vytvářet kontakty a skupiny a vést obousměrné konverzace, stejně jako v jakémkoli jiném messengeru.

Jak může pracovat s jednosměrnými frontami a bez identifikátorů profilu uživatele?

2. Jak to funguje

Pro každé připojení používáte dvě samostatné fronty zasílání zpráv k odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím různých serverů.

Servery předávají zprávy pouze jedním směrem, aniž by měly úplný obraz o konverzaci nebo spojení uživatele.

3. Co vidí servery

Servery mají samostatné anonymní přihlašovací údaje pro každou frontu a nevědí, ke kterým uživatelům patří.

Uživatelé mohou dále zlepšit soukromí metadat pomocí Tor pro přístup k serverům, což zabraňuje korelaci podle IP adresy.

Srovnání s jinými protokoly

simplex logo Signál, velké platformy XMPP, Matrix P2P protokoly
Vyžaduje globální identitu Ne - soukromý Ano 1 Ano 2 Ano 3
Možnost MITM útoku Ne - bezpečný 4 Ano 5 Ano Ano
Závislost na DNS Ne - odolný Ano Ano Ne
Jedna nebo centralizovaná síť Ne – decentralizovaný Ano Ne - federovaný 6 Ano 7
Centrální součást nebo jiný celosíťový útok Ne - odolný Ano Ano 2 Ano 8

  1. Založeném obvykle na telefonním čísle a v některých případech uživatelském jménu
  2. Adresy založené na DNS
  3. Veřejný klíč nebo jiné globálně jedinečné ID
  4. SimpleX relé nemůže ohrozit šifrování e2e. Ověřte bezpečnostní kód, který zmírňuje mimo pásmový útok na kanál
  5. Pokud jsou servery operátora kompromitovány. Ověřte bezpečnostní kód v Signálu a nějaké jiné aplikaci ke zmírnění
  6. Nechrání soukromí metadat uživatelů
  7. Zatímco P2P jsou distribuovány, nejsou federované – fungují jako jediná síť
  8. P2P sítě mají buď centrální autoritu, nebo může být ohrožena celá síť - viz zde

Připojit SimpleX

Zveme vás k účasti na konverzaci

Přihlaste se k odběru novinek


Získat SimpleX desktop app

© 2020-2024 SimpleX | Projekt s otevřeným zdrojovým kódem