| Aktualizováno 07.02.2023 | Jazyky: CZ, EN, PL |

Přístup k souborům v aplikaci Android

SimpleX používá databáze a ukládá své předvolby do soukromého datového adresáře v systému Android. Adresář obsahuje:

  • Databáze
  • odeslané a přijaté soubory
  • dočasné soubory, které budou smazány, když nebudou potřeba
  • uživatelské předvolby.

Pokud chcete zobrazit, co je uloženo v datovém adresáři SimpleX, musíte mít:

  • Unixový operační systém (nebo MinGW na Windows).
  • Nástroj ADB (Android Debug Bridge) nainstalovaný v počítači (stáhněte si jej zde a nainstalujte).
  • zařízení připojené přes USB nebo Wi-Fi k počítači.

Postup:

  • Otevřete SimpleX, přejděte na Databáze passphrase & export, povolte Zálohování dat aplikace. Tím se zprovozní další kroky
  • Volitelné: pokud chcete zobrazit obsah databáze, změňte přístupovou frázi databáze z náhodné na svou. Chcete-li to provést, zastavte chat na obrazovce Database passphrase & export, otevřete Database passphrase, zadejte novou passphrase a potvrďte ji, poté ji aktualizujte. Nezapomeňte ji, jinak přijdete o všechna svá data v případě, že bude passphrase později znovu požadována.
  • otevřete emulátor terminálu (Windows CMD/Powershell nebude fungovat) a změňte adresář na ten, který chcete použít pro uložení zálohy:
cd /tmp # jen příklad

Poté spusťte následující příkaz:

adb -d backup -f chat.ab -noapk chat.simplex.app && 
tail -n +5 chat.ab > chat.dat && 
printf "\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00" | cat - chat.dat > chat.gz && 
tar -xvzf chat.gz

Nyní odemkněte zařízení a potvrďte operaci zálohování bez použití hesla pro šifrování, jinak příkazy nebudou fungovat.

Poté by mělo být zálohování ukončeno. Pokud se zobrazí chybové hlášení tar: Error is not recoverable: exiting now, ale předtím jste vypsali názvy některých souborů, nebojte se, je to v pořádku.

Nyní budou zálohované soubory uvnitř ./apps/chat.simplex.app/.

Upozorňujeme, že pokud používáte moderní verzi SimpleX, budou databáze zašifrované a jejich obsah nebudete moci zobrazit bez použití aplikace sqlcipher a bez znalosti dešifrovací fráze (musíte ji nejprve změnit na svou z náhodně vygenerovaných v aplikaci).

Dešifrování databází

Chcete-li zobrazit data v databázi, musíte je nejprve dešifrovat. Nainstalujte sqlcipher pomocí svého oblíbeného správce balíčků a v adresáři s databázemi spusťte následující příkazy:

sqlcipher files_chat.db
pragma key="youDecryptionPassphrase";
# Ujistěte se, že vše funguje správně
select * from users;

Pokud se zobrazí Parse error: no such table: users, ujistěte se, že jste zadali správnou přístupovou frázi a že jste ji v aplikaci pro Android změnili z náhodné (pokud jste tuto databázi získali ze zařízení s Androidem, samozřejmě).

© 2020-2024 SimpleX | Projekt s otevřeným zdrojovým kódem