| Aktualizováno 07.02.2023 | Jazyky: CZ, EN, FR, PL |

Platforma SimpleX - motivace a srovnání

Problémy

Stávající chatovací platformy a protokoly mají některé nebo všechny následující problémy:

 • Nedostatek soukromí uživatelského profilu a kontaktů (soukromí metadat).
 • Žádná ochrana (nebo pouze volitelná ochrana) implementací E2EE před útoky MITM prostřednictvím poskytovatele.
 • Nevyžádané zprávy (spam a zneužití).
 • Chybějící vlastnictví a ochrana dat.
 • Složitost použití všech necentralizovaných protokolů pro netechnické uživatele.

Koncentrace komunikace v malém počtu centralizovaných platforem činí řešení těchto problémů poměrně obtížným.

Navrhovaný zásobník protokolů řeší tyto problémy tím, že zprávy i kontakty jsou uloženy pouze v klientských zařízeních, čímž se role serverů omezuje na pouhé zprostředkovatele zpráv, kteří vyžadují pouze autorizaci zpráv odesílaných do front, ale NEvyžadují autentizaci uživatelů - chráněny jsou nejen zprávy, ale i metadata, protože uživatelé nemají přiřazeny žádné identifikátory - na rozdíl od jiných platforem.

Více informací o cílech a technickém návrhu platformy naleznete v dokumentu SimpleX whitepaper.

Proč používat SimpleX

Jedinečný přístup SimpleX k ochraně soukromí a zabezpečení

Každý by měl dbát na soukromí a bezpečnost své komunikace - i obyčejné konverzace vás mohou ohrozit.

Úplné soukromí vaší identity, profilu, kontaktů a metadat.

Na rozdíl od všech ostatních existujících platforem pro zasílání zpráv nemá SimpleX žádné identifikátory přiřazené uživatelům - k identifikaci svých uživatelů nepoužívá telefonní čísla (jako Signal nebo WhatsApp), adresy založené na doméně (jako e-mail, XMPP nebo Matrix), uživatelská jména (jako Telegram), veřejné klíče nebo dokonce náhodná čísla (jako všechny ostatní messengery) - ani nevíme, kolik lidí SimpleX používá.

K doručování zpráv místo identifikátorů uživatelů, které používají všechny ostatní platformy, používá SimpleX adresy jednosměrných (simplexních) front zpráv. Používání služby SimpleX je jako mít pro každý kontakt jinou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, ale bez starostí se správou všech těchto adres. V blízké budoucnosti budou aplikace SimpleX také automaticky měnit fronty zpráv a přesouvat konverzace z jednoho serveru na druhý, aby uživatelům poskytly ještě lepší soukromí.

Tento přístup chrání soukromí toho, s kým komunikujete, a skrývá ho před servery platformy SimpleX a před jakýmikoli pozorovateli. Své soukromí můžete dále zlepšit nastavením přístupu k síti tak, abyste se k serverům SimpleX připojovali prostřednictvím některé překryvné transportní sítě, např. sítě Tor.

Nejlepší ochrana proti spamu a zneužití

Protože na platformě SimpleX nemáte žádný identifikátor, nelze vás kontaktovat, pokud nesdílíte odkaz s jednorázovou pozvánkou nebo volitelnou dočasnou uživatelskou adresu. I v případě volitelných uživatelských adres je sice lze využít k zasílání nevyžádaných kontaktů, ale můžete je změnit nebo zcela odstranit, aniž byste přišli o jakékoli spojení.

Úplné vlastnictví, kontrola a zabezpečení vašich údajů

SimpleX ukládá všechna uživatelská data v klientských zařízeních, zprávy jsou pouze dočasně uchovávány na relay serverech SimpleX, dokud nejsou přijaty.

Používáme přenosný formát databáze, který lze použít na všech podporovaných zařízeních - brzy přidáme možnost exportovat databázi chatu z mobilní aplikace, aby ji bylo možné použít na jiném zařízení.

Na rozdíl od serverů federativních sítí (e-mail, XMPP nebo Matrix) servery SimpleX neukládají uživatelské účty, pouze předávají zprávy příjemcům, čímž chrání soukromí obou stran. Mezi odesílaným a přijímaným provozem serveru nejsou žádné společné identifikátory ani šifrované zprávy, a to díky dodatečné vrstvě šifrování doručovaných zpráv. Pokud tedy kdokoli sleduje provoz serveru, nemůže snadno zjistit, kdo s kým komunikuje (známé útoky na korelaci provozu viz SimpleX whitepaper).

Uživatelé vlastní síť SimpleX

Můžete používat SimpleX s vlastními servery a přitom komunikovat s lidmi, kteří používají servery předkonfigurované v aplikacích nebo jakékoli jiné servery SimpleX.

Platforma SimpleX používá otevřený protokol a poskytuje SDK pro vytváření chatovacích botů, což umožňuje implementaci služeb, s nimiž mohou uživatelé komunikovat prostřednictvím aplikací SimpleX Chat - opravdu se těšíme, jaké služby SimpleX bude možné vytvořit.

Pokud uvažujete o vývoji s platformou SimpleX, ať už jde o služby chatovacích botů pro uživatele aplikací SimpleX, nebo o integraci knihovny SimpleX Chat do vašich mobilních aplikací, obraťte se na nás pro případné rady a podporu.

Srovnání s jinými protokoly

SimpleX chat Signal, big platforms XMPP, Matrix P2P protocols
Vyžaduje uživatelské identifikátory Ne = private Ano1 Ano2 Yes3
Možnost MITM útoku Žádná = bezpečné Ano4 Ano Ano
Závislost na DNS Ne = neumlčitelné Ano Ano Ne
Single operator or network Ne = decentralizované Ano Ne Ano5
Centrální součást nebo jiný celosíťový útok Ne = neumlčitelné Ano Ano2 Ano6
 1. Obvykle na základě telefonního čísla, v některých případech na základě uživatelských jmen.
 2. Založeno na DNS.
 3. Veřejný klíč nebo jiné globálně jedinečné ID.
 4. Pokud jsou servery provozovatele kompromitovány.
 5. Sítě P2P a sítě založené na kryptoměnách jsou sice distribuované, ale nejsou decentralizované - fungují jako jediná síť s jediným jmenným prostorem uživatelských adres.
 6. Sítě P2P mají buď centrální autoritu, nebo může být kompromitována celá síť - viz následující část.

Srovnání s protokoly pro zasílání zpráv P2P.

Existuje několik protokolů P2P pro chatování/zprávy a jejich implementací, jejichž cílem je vyřešit problém soukromí a centralizace, ale mají svůj vlastní soubor problémů, kvůli kterým jsou méně spolehlivé než navrhovaný návrh, složitější na implementaci a analýzu a zranitelnější vůči útokům.

 1. Sítě P2P používají k směrování zpráv/požadavků v síti některou variantu DHT. Implementace DHT mají složité návrhy, které musí vyvažovat spolehlivost, záruku doručení a latenci. Navrhovaný návrh má lepší záruky doručení i nižší latenci (zpráva je předávána vícekrát paralelně, pokaždé přes jeden uzel, přičemž se používají servery vybrané příjemcem, zatímco v sítích P2P je zpráva předávána přes O(log N) uzlů postupně, přičemž se používají uzly vybrané algoritmem).

 2. Navrhovaný návrh na rozdíl od většiny sítí P2P nemá žádné globální identifikátory uživatelů, a to ani dočasné.

 3. P2P samo o sobě neřeší problém útoku MITM a většina existujících řešení nepoužívá pro počáteční výměnu klíčů zprávy mimo pásmo. Navrhované řešení využívá pro počáteční výměnu klíčů zprávy mimo pásmo nebo v některých případech již existující bezpečná a důvěryhodná spojení.

 4. Implementace P2P mohou být blokovány některými poskytovateli internetu (jako například BitTorrent). Navrhovaný návrh je transportně agnostický - může fungovat přes standardní webové protokoly a servery mohou být nasazeny na stejných doménách jako webové stránky.

 5. Všechny známé sítě P2P jsou pravděpodobně zranitelné vůči Sybilovu útoku, protože každý uzel je zjistitelný a síť funguje jako celek. Známá opatření ke snížení pravděpodobnosti Sybilova útoku buď vyžadují centralizovanou složku, nebo nákladný proof of work. Navrhovaný návrh naopak nemá žádnou zjistitelnost serverů - servery nejsou propojeny, nejsou známy navzájem ani všem klientům. Síť SimpleX je fragmentovaná a funguje jako několik izolovaných spojení. To znemožňuje útoky na celou síť SimpleX - i když jsou některé servery kompromitovány, ostatní části sítě mohou fungovat normálně a postižení klienti mohou přejít na používání jiných serverů, aniž by ztratili kontakty nebo zprávy.

 6. Sítě P2P jsou pravděpodobně zranitelné vůči útoku DRDoS. V navrhovaném návrhu klienti pouze předávají provoz ze známého důvěryhodného spojení a nelze je použít k odrážení a zesilování provozu v celé síti.

© 2020-2023 SimpleX | Projekt s otevřeným zdrojovým kódem